Jdi na obsah Jdi na menu

Pozvánka ke shromáždění

SVJ domu Jasmínová č.p. 2603 až č.p. 2613, Praha 10

 

svolává

 

 

 SHROMÁŽDĚNÍ

vlastníků

 

které se koná dne 5. 5. 2020 od 18.30

v zasedací místnosti SBD Zahradní Město,  Zvonková ul.

 

Program:

 

  1. volba zapisovatele, schválení mandátové komise
  2. schválení účetní závěrky za r. 2019
  3. diskuse
  4. hlasování o usnesení shromáždění vlastníků

    

………………………………………………………………………….

 

Jednotliví vlastníci jednotek a zároveň spoluvlastníci společných částí domu a pozemků budou hlasovat podle velikosti svých majetkových podílů zanesených v katastru nemovitostí. Pokud se nemůžete osobně zúčastnit, můžete zastupováním na plnou moc pověřit svého zástupce.

Plná moc je k dispozici v kanceláři SVJ nebo na svjjas.estranky.cz.

 

 

 

 

 

         Václav Beneš                                      PaedDr. Marcela Zachařová

       místopředs. výboru SVJ                                            předseda výboru SVJ